Monday, June 17, 2024
More

  สมาธิกับการเรียน

  มีคำถามมากมาย การทำสมาธินั้นเป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ใหญ่ที่ต้องรอวัยเกษียณกันก่อนไหม หรือเด็กเยาวชนจะเรียนสมาธิ นั่งสมาธิกันไปทำไม 

  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการทำสมาธิว่ามีอย่างน้อย 12 ประการ อาทิ 


  1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. ทำ ให้สมองปัญญาดี  4. ทำให้มีความรอบคอบ 5. ระงับความร้ายกาจ 6. บรรเทาความเครียด  7. ทำแล้วมีความสุขพิเศษ  8. ทำให้จิต      อ่อนโยน 9. กลับใจได้ 10. เจริญวาสนาบารมี 11. เป็นกุศล 12. เวลาสิ้นลมพบ

  “จุดมุ่งหมายการทำสมาธิคือ การทำสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้น พลังจิตนั้นมีความสำคัญอย่างไร พลังจิตมีความสำคัญที่สามารถจะควบคุมใจของเรานี้ได้ ไม่ให้อารมณ์ต่างๆ มันเข้ามาทำร้าย

  คือหมายความว่า อารมณ์นี้เข้ามาทำร้าย แต่เมื่อเวลามีสมาธิแล้ว สติก็เกิดขึ้น เมื่อมีสติแล้วสมาธิก็เกิดขึ้น สติและสมาธิ ก็เป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะทำการทำงานอะไรต่างๆ เหล่านี้

  สำหรับการเรียนหรือการศึกษานั้น เป็นปัจจัยสำคัญของโลกปัจจุบัน เพราะหากขาดการศึกษาจะทําให้รู้เรื่องราวของโลกไม่กว้างขวาง การปกครองบ้านเมืองก็จำเป็นต้องมีความรู้ หากประเทศใดผู้คนมีการศึกษาน้อยหรือไม่ได้รับการศึกษาก็จะกลายเป็นประเทศล้าหลัง

  แต่หากประเทศใดผู้คนมีการศึกษา ประชาชนประเทศนั้น  จะมีคุณภาพ เมื่อมีคุณภาพก็จะเกิดระเบียบ ระบบ มีความอยู่ดีกินดีเจริญรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นรากฐานของการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ประเทศต่างๆ จึงมีการวางรากฐานการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กเล็ก

  เวลาเรียนเวลาสอบ นักเรียน นักศึกษาต้องขวนขวายหาวิธีการที่จะทำให้ตนเองจดจำทำข้อสอบได้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น จะต้องมีสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการมีสมาธิจะทำให้ใจจดจ่ออยู่กับการเรียนได้

  สมาธิจะมีส่วนเข้ามาพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษามีความจำเป็นจะต้องใช้ความจดจำเป็นหลัก ช่วยส่งเสริมการเรียนตลอดจนสามารถแยกแยะชั่วดีให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

  เพราะสมาธินั้นคือความสงบใจ เป็นเบื้องหลังของการเพิ่มพูนความจำให้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความเฉลียวฉลาด

  แม้ธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปจะมีสมาธิธรรมชาติคอยช่วยอยู่แล้ว แต่พอโตขึ้นสมาธิธรรมชาติเรานั้นก็เริ่มอ่อนล้าอ่อนตัวลงเกิดความไขว้เขว จึงต้องอาศัยสมาธิที่สร้างขึ้นหรือสมาธิลึก เข้าช่วย เพราะสมาธิลึกที่สร้างขึ้นนั้นช่วยเก็บความจำและขยายปัญญา(ชวนปัญญา)”

  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ยังได้ตอกย้ำการทำสมาธิด้วยว่า หากว่าเราได้ทำสมาธิแล้ว ชีวิตของเรานี่จะไม่สูญเสียสลาย ไม่ใช่ว่าตายเปล่า ได้ของดีได้ของวิเศษ นับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลอย่างยิ่งสำหรับตัวของเรา ในเมื่อเราได้สมาธิเป็นสมบัติของเราแล้ว

  เพราะว่าสมบัติที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธินี่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนัก เราไปทำการทำ  งานอื่นๆ นั้นยังยากกว่าตั้งเยอะแยะ เลื่อยไม้ไสกบ ทำค้าขาย ไถไร่ไถนา หรือทำข้าราชการ รับงานรับการอะไรมันไม่ใช่ง่าย ยากกว่ามาก

  “แต่สมาธิง่ายกว่า แต่ทำไมคนถึงไม่ทำกัน ก็ให้พากันทำสมาธิกันทุกคนๆ การทำสมาธิได้นั้นประโยชน์มหาศาลจริงๆ ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาพูดกันเยินยอกันเล่นในแต่ละครั้ง เพราะว่ามันเป็นความจริง ความจริงที่ว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้ว สมบัติจะเป็นสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับตัวเรา แล้วก็สำหรับเราต่อไปในอนาคต ทุกภพ ทุกชาติ”